Project Hineni (Afgesloten)

Hineni: Zie hier ben ik!

Onze interkerkelijke werkgroep gaat een nieuwe actie starten , dit keer ten bate van de stichting HINENI in Jeruzalem. Hier worden dagelijks maaltijden verstrekt aan de kwetsbare naasten, zoals arme en eenzame ouderen, kansarme kinderen, daklozen en Holocaust overlevenden. Ook wordt er aan hulpverlening aan deze doelgroepen gedaan. De Hebreeuwse naam HINENI betekent HIER BEN IK. Dit woord komt vaak in de Bijbel voor, o.a. bij Abraham, Samuël en Jesaja.

In Jesaja 56: 7-9 wordt gesproken over het brood delen met hen die honger lijden en het opvangen van ellendige ontheemden. Het volk wordt opgeroepen om hun hulp bij de HEERE te zoeken. Ze zullen roepen en de HEERE zal antwoorden, ze zullen om hulp roepen en Hij zal dan zeggen : Zie, hier ben ik! HINENI! Zoals God klaar staat om te helpen, zo moeten wij in navolging daarvan de naaste hulp bieden. Dat is dan ook het motief voor de stichting HINENI om klaar te staan voor de naasten in nood, hen hulp en ondersteuning te bieden en hen van een goede maaltijd te voorzien.

Directeur Benjamin Philip ( sinds 2000) spreekt van het in praktijk brengen van het gebod je naaste lief te hebben als jezelf. Veel vrijwilligers doen ter plekke mee om de maaltijden te bereiden en op te dienen, gemotiveerd door de tekst uit Matth. 14:16 : Geeft u hen te eten. Naast de maaltijdvoorziening, worden er ook allerlei ondersteuning programma’s en therapieën aangeboden voor getraumatiseerde inwoners van Jeruzalem. Zo nodig wordt kleding en schoeisel verstrekt. Ook worden fitness programma’s ingezet.

Meer info : www.hinenijerusalem.org

AFSLUITING HINENI

Benjamin Philip, directeur van HINENI in Jeruzalem, uitte eerder dit jaar zijn dankbaarheid aan onze werkgroep, omdat mede door onze steun vele voedselpakketten aangekocht en uitgedeeld konden worden. Hij schreef : Wij willen u allemaal bedanken voor uw fantastische inzet en actie, om dit allemaal mogelijk te maken ten behoeve van Israëls minder bedeelden en het Joodse volk’.

Ondanks de oorlog was Benjamin onlangs weer in ons land en dat was een goede gelegenheid om hem te ontmoeten en de uiteindelijke opbrengst van onze actie ten bate van zijn stichting HINENI te overhandigen. Ruim twee jaar heeft onze interkerkelijke werkgroep Hart voor Israël actie gevoerd voor de gaarkeuken en restaurant voor kwetsbare mensen in Jeruzalem. Dagelijks kunnen gratis warme maaltijden genuttigd worden. Dat was de laatste weken erg lastig, maar toch zijn ze er in geslaagd meer dan 2000 maaltijden per week klaar te maken.

Voorzitter Ceel de Vries heeft persoonlijk het eindbedrag van €25.954 aan Benjamin mogen schenken. Dat bedrag is inclusief het voorschot van €10.000 dat reeds eerder overgemaakt was om de acute nood te lenigen.

Een ieder die heeft meegewerkt om dit prachtige bedrag tot stand te brengen, willen we van harte bedanken! Binnenkort zal er een nieuwe actie opgestart worden. Een ieder met een hart voor Israël is welkom.

Ceel de Vries / Okko van Dijk