Informatie Project Shalva

SHALVA - HOE IS HET ONTSTAAN?
In de overtuiging dat de zorg voor kinderen met een handicap niet alleen aan het gezin mag worden overgelaten, creëerden Shalva's oprichters Malki en Kalman Samuels een therapeutische omgeving waarin kinderen met een handicap konden groeien en bloeien. Deze aanpak was gebaseerd op de eigen ervaringen van de Samuels met het opvoeden van hun zoon Yossi, die blind, doof en acuut hyperactief was geworden als gevolg van een gebrekkige vaccinatie. Yossi's handicap eiste zijn tol van zijn gezin. Door hem voortdurend liefdevolle zorg te verlenen, raakten ze uitgeput en geïsoleerd. Veel professionals en goedbedoelende vrienden stelden voor om Yossi in een instelling te plaatsen. Maar Malki weigerde en beloofde God dat als Hij Yossi zou helpen, zij zich zou wijden aan het helpen van andere kinderen met een handicap en hun families.

Toen Yossi acht was, drong Shoshana Weinstock, een dove lerares in het speciaal onderwijs, Yossi's muur van stilte binnen via Hebreeuwse vingerspelling. Ze leerde Yossi zijn eerste woord, ‘ shulchan ’ – Hebreeuws voor tafel – en creëerde zo een relatie die analoog was aan die van Annie Sullivan en Helen Keller. Malki herinnerde zich haar belofte en met de hulp van Kalman werd Shalva in 1990 opgericht.

Wat begon als een middagprogramma voor acht kinderen in een plaatselijk appartement, is uitgegroeid tot een nationaal centrum dat duizenden mensen met een handicap bedient, van kindertijd tot volwassenheid, uit het hele spectrum van de Israëlische samenleving.

In de loop van meer dan dertig jaar ontwikkelde Shalva transformatieve programma's om behoeften te vervullen die voorheen werden verwaarloosd. Het succes van deze programma's heeft erkenning gekregen van de overheid en de cultuur, wat heeft geleid tot veranderingen aan de basis in het overheidsbeleid en sociale inclusie.

ONS DOEL
Wij willen graag geld inzamelen voor één van de projecten van Shalva om hen zo te ondersteunen bij de zorg voor (meervoudig) gehandicapte kinderen en jongeren. Shalva biedt onder andere toonaangevende therpieën en sociale en recreatieve activiteiten.

MEER INFORMATIE
Zie www.shalva.org